thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Yên Bái: Quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

YBĐT - Ngày 4/1, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

alt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến quán triệt nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); nghe lãnh đạo các ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh một số nội dung cụ thể là:

 Thứ nhất, về triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cần cụ thể hóa các quan điểm, yêu cầu thành các chủ trương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2012 đến 2015; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo nổ lực của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những việc làm cụ thể, gắn với đó phát động các phong trào thi đua...

Thứ hai, về triển khai Chỉ thị 07 cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, trên tất cả các mặt trịnh trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại. Lấy xây dựng thế trận lòng dân chắc, xây dựng xã, phường thị trấn vững mạnh làm nền tảng. Tới đây, Tỉnh ủy sẽ xây dựng chương trình hành động của Ban Thường vụ để tổ chức chỉ đạo thực hiện trên địa bàn. Theo đó, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên...

Thứ ba, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09: yêu cầu người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự ở đơn vị, địa phương mình; gắn phong trào với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những công trình, việc làm cụ thể. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân là cơ sở vững chắn để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Thứ tư, về Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, yêu cầu thống nhất nhận thức: phát triển thể dục, thể thao là đầu tư cho con người cho sự  phát triển đất nước. Với đặc thù của tỉnh Yên Bái, nhiều dân tộc cùng chung sống thì cần quan tâm khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; vận động xã hội xã công tác thể dục thể thao, khuyến khích các tổ chức cá nhân phát triển các cơ sở thể dục thể thao...

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã triển khai một  số nhiệm vụ cơ bản trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, trong đó yêu cầu các cấp các ngành, các đơn vị, địa phương phải đảm bảo cho mọi nhà, mọi người có tết; chăm lo tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp. Chủ động hỗ trợ các đối tượng nghèo, khó khăn..., kiên quyết không để người dân bị đói trong dịp tết.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đăm bảo vưi tết đón xuân an toàn, tiết kiệm, không cổ súy các hành vi mê tín, dị đoan. Đảm bảo an ninh trật tự xã hội, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức chỉ đạo tốt hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp ở các địa phương; phong trào tết trồng cây ở cơ sở cần tổ chức thực hiện có hiệu quả, tránh hình thức. Phát động phong trào thi đua rộng khắp từ tỉnh đến các huyện thị... quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

 

Nguồn baoyenbai.com.vn

 

 

Album ảnh

 

Bản đồ yên bái

Thời tiết

Bản tin dự báo thời tiết


Yên Bái

Thời tiết một số vùng ở nước ta

LIÊN KẾT WEBSITE

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6044
mod_vvisit_counterHôm qua6666
mod_vvisit_counterTrong tuần27500
mod_vvisit_counterTuần trước64818
mod_vvisit_counterTrong tháng254657
mod_vvisit_counterTháng trước419280
mod_vvisit_counterTổng lượt3399412

Đăng thông tin


 
Trang chủ Điễn đàn Đối thoại Tiếng Anh