• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái!
 

Cách nay 62 năm, ngày 23/11/1946, Hội Hồng Thập Tự Việt Nam đã chính thức tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất tại Vân Đình (Hà Tây). Đại hội đã suy tôn chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch danh dự của hội. Ban chấp hành Trung ương hội đã bầu bác sĩ Vũ Đình Tụng làm chủ tịch. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng Thập Tự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống của nhân dân, kịp thời phục vụ cho toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngày 5/6/1957, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhà nước ta gởi công hàm phê chuẩn với chính phủ liên ban Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 công ước Giơ-ne-vơ về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh để hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ) Việt Nam có điều kiện gia nhập phong trào Chữ Thập Đỏ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế. Ngày 4/11/1957, tại cuộc họp Đại hội đồng Hiệp hội CTĐ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Niu-đê-li (An Độ), Hội Hồng Thập Tự Việt Nam đã chính thức được công nhận là thành viên của phong trào CTĐ quốc tế. Trong cao trào nổi dậy của miền Nam, sau khi Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền Nam được thành lập, ngày 27/2/1961, tổ chức Hồng Thập Tự giải phóng của Mặt trận ra đời, do bác sĩ Phùng Văn Cung làm chủ tịch.

Ngày 19/11/1960, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hồng Thập Tự Việt Nam lần thứ II, bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm chủ tịch.

Ngày 15/12/1965, đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hồng Thập Tự Việt Nam lần thứ III, đổi tên hội Hồng Thập Tự Việt Nam thành Hội CTĐ Việt Nam, bác sĩ Vũ Đình Tụng tiếp tục được bầu làm chủ tịch.

Ngày 10-11/12/1971, đại hội đại biểu hội CTĐ Việt Nam lần thứ IV, Hội CTĐ Việt Nam được tặng thưởng huân chương Lao động hạng II.

Ngày 31/7/1976, hội nghị thống nhất Hội CTĐ 02 miễn thành hội CTĐ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giáo sư Nguyễn Văn Thủ được bầu làm chủ tịch.

Ngày 11-12/3/1988, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ V. Đây là đại hội diễn ra khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới. Hội CTĐ Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân được bầu làm chủ tịch.

Ngày 15-17/3/1995, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ 6. Tổng bí thư Đỗ Mười nhận lời làm chủ tịch danh dự của hội. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục được bầu làm chủ tịch của hội.

Ngày 7-8/4/1998, hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 14 của Bna bí thư Trung ương Đảng khóa VI “Về việc củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội CTĐ Việt Nam”. Ngày 8/4/1998, Hội CTĐ Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của hội, cũng là sự ghi nhận những cống hiến xuất sắc của hội CTĐ Việt Nam cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và cuả Dân tộc.

Ngày 16-19/11/1998, hội CTĐ Việt Nam tổ chức hội nghị CTĐ-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương thắng lợi với tuyên ngôn Hà Nội, đánh dấu một sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng đối với hội.

Ngày 7-9/8/2001, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ VII. Đại hội mở đầu thiên niên kỷ mới với những thời cơ mới, thách thức mới đòi hỏi mỗi cán bộ hội viên, thanh thiếu niên CTĐ phải không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, vai trò của hội. Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhận lời làm chủ tịch danh dự và giáo sư Nguyễn Trọng Nhân tiếp tục được tín nhiệm làm chủ tịch hội.

Ngày 20/9/2005, đại hội thi đua yêu nước hội CTĐ Việt Nam lần thứ II tại Hà Nội, hội CTĐ Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

Ngày 28-29/6/2007, đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ VIII với sự góp mặt của hơn 400 đại biểu cả nước. Ông Trần Ngọc Tăng- Phó Ban Tuyên gíao Trung ương được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam.

Thư viện video

LIÊN KẾT WEBSITE

 

Lượt truy cập