• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái!
 
Yên Bái tích cực chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân

YBĐT - Cùng với cả nước, Yên Bái đang tích cực triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cuộc bầu cử được tiến hành theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015.

http://www.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsImg/3_2016/134119_tich-cuc-chuan-bi1.jpg

Nhân dân trong tỉnh thi đua lao động lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: Sùng Đức Hồng)

Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử tiến hành được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay từ đầu tháng 2/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 108 về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động nghiên cứu, nắm rõ Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị, luật và các quy định, văn bản hướng dẫn liên quan tới bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật MTTQ Việt Nam, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử  ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bầu cử; xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện các nội dung công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; in ấn, phát hành hàng trăm cuốn tài liệu về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử  ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Luật Bầu cử  ĐBQH và đại biểu HĐND, các mẫu biểu đính kèm phục vụ kịp thời cho các cấp triển khai công tác bầu cử được thuận lợi; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành lập tổ giúp việc… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh.

Theo dự kiến, ĐBQH khoá XIV được bầu là 6 đại biểu (trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 người và đại biểu do trung ương giới thiệu là 2 người). Đối với cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cụ thể: số đại biểu được bầu là 59, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh hiệp thương lần thứ nhất (bao gồm cả số dư để bầu) là 118 người. Ủy ban MTTQ và Sở Nội vụ cũng đã tổ chức Hội nghị thông báo, phân bổ đại biểu và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử.

Mặc dù thời gian triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có bước khá gấp do trùng vào dịp tết Nguyên đán, song có thể nói, đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách khẩn trương, chu đáo, thận trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

http://baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/3_2016/dt_432016958_tich-cuc-chuan-bi2.jpg

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng Luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, trước hết là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, MTTQ các cấp chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bầu cử  ĐBQH và đại biểu HĐND; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử  ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: http://baoyenbai.com.vn

 

Thư viện video

LIÊN KẾT WEBSITE

 

Lượt truy cập