• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái!
 
Yên Bái Ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú

CTTĐT – Tại Kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ kinh phí phục vụ thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú ngoài quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020.

 

Hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú (Ảnh minh họa)

 

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú

Đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú học 2 buổi/ngày chưa đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 120.000 đồng/học sinh/tháng, được hưởng 9 tháng/01 năm học.

Chính sách hỗ trợ kinh phí phục vụ thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú

Ngoài số kinh phí được Trung ương hỗ trợ để phục vụ thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đối với số lượng lao động nấu ăn tăng thêm do số học sinh bán trú vượt quá 150 em/trường, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh như sau:

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 2,25 mức lương cơ sở/01tháng/50 học sinh;  mỗi trường được bố trí tối đa không quá 10 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm.

Nguồn kinh phí được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND  ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

 

Nguồn: yenbai.gov.vn

Thư viện video

LIÊN KẾT WEBSITE

 

Lượt truy cập