Hội Chữ thập đỏ Yên Bái Tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác Hội Năm 2019

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động trọng tâm giai đoạn 2019-2020, theo báo cáo kết quả đánh giá năng lực tổ chức của tỉnh Hội Yên Bái (Chương trình do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ); Sau hội nghị đánh giá năng lực được tổ chức vào ngày 23-24/5/2019.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái được Trung ương hội, Hội chữ thập đỏ Mỹ cấp kinh phí tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán  bộ chủ chốt các Huyện hội và Hội cơ sở mới kiện toàn. Dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Bình Minh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cùng 60 học viên tham gia lớp tập huấn.

 

.

 

Giảng viên và Học viên lớp 1 (Huyện: Mù Cang Chải, Trạm  Tấu, Văn Chấn,

TX Nghĩa Lộ) tham gia lớp tập huấn

 

Tham gia tập huấn các học viên được giảng viên truyền đạt, trang bị kiến thức về Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, lịch sử Phong trào, các thành viên Phong trào, Nguyên tắc cơ bản của Phong trào, Biểu tượng và bảo vệ biểu tượng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Kiến thức về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Lịch sử, chức năng nhiệm vụ, hoạt động, chương trình hành động, nghị quyết nhiệm kỳ, các lĩnh vực hoat động, các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động Hội, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, công tác vận động nguồn lực, công tác truyền thông, kỹ  năng viết báo cáo, quy trình cấp phát tiền mặt trong công tác cứu trợ…

Giảng viên và Học viên lớp 2 (Huyện: Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên,

Trấn Yên,TP Yên Bái) tham gia lớp tập huấn

 

Đồng chí Đoàn Văn Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Giảng viên lớp tập huấn

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác hội. Trở về địa phương, vận dụng vào công việc thực tế tại cơ sở, từng bước đưa công tác chữ thập đỏ tại cơ sở có những bước phát triển theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội, góp phần cùng với Đảng, Chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo từ cơ sở./.

 

                                                                                Ban CTXH

                                                                              Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái


 

 

Tin khác

Related Post