Ngày hội hiến máu “BIDV – Những giọt máu hồng”

Ngày hội BIDV Yên Bái – Những giọt máu hồng năm 2021 thu hút được gần 200 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thành niên của BIDV Yên Bái và các đơn vị bạn như Ngân hàng nhà nước tỉnh, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, Thủy điện Thác Bà, Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn… tham gia.

Trong những năm qua, cán bộ và đoàn viên thanh niên BIDV Yên Bái đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, đây là nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ những giọt máu hồng để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống và kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quí… Đây là hoạt động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng trong tình trạng nguồn máu dự phòng đang vô cùng khan hiếm, bởi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện, ban tổ chức đã thu được 128 đơn vị máu.

Cũng trong dịp này, BIDV Yên Bái phối hợp với Thư viện tỉnh khai trương phòng sách “BIDV Yên Bái – khơi nguồn đam mê”, nhằm khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên BIDV học hỏi, phát triển và là tiền đề nâng cao giá trị nguồn nhân lực, góp phần đẩy thúc quá trình đổi mới, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Để phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, nhân viên BIDV Yên Bái, Thư viện tỉnh trao tặng 200 cuốn sách cho BIDV Yên Bái, giúp cho cán bộ và nhân viên BIDV nâng cao kiến thức, áp dụng vào công việc và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện hiệu quả đề án “Chung tay phát triển văn hóa đọc” của BIDV đang triển khai.

Related Post